Accountancy

Samenstellen Jaarrekeningen

Verzorgen publicatiebalans en deponering Kamer van Koophandel

Opstellen van prognoses, liquiditeits-en investeringsbegrotingen

Tussentijdse rapportages

Begeleiden van financieringsaanvragen

Administratie

Inrichten en adviseren administratieve organisatie

Invoeren, verwerken en/of controleren van uw financiële gegevens

Begeleiden (online) administraties

Administratieve bijstand op bedrijfslocatie

Verzorgen van de salarisadministratie

Belastingen

Verzorgen van aangiften:

Inkomstenbelasting

Loonheffingen

Omzetbelasting (btw)/ ICP

Successierecht

Vennootschapsbelasting

Bezwaar-en beroepsprocedures

Advies

Arbeidsovereenkomsten

Begeleiding bij aan-/verkoop onderneming

Overname onderneming

Rechtsvormen

Schenkingen

Waardering aandelen

Startersbegeleiding

Verzorgen prognose

Hulp bij uw ondernemersplan

Financiële begeleiding bij de opstart van uw bedrijf