Belastingen

Blauwe brieven.
Belastingen en het toepassen van bestaande faciliteiten horen bij Ondernemen
Lamers Accountants heeft ruime kennis op het gebied van belastingen en fiscale regelgeving.
Ook volgen wij in het kader van de verplichte permanente educatie de nodige cursussen zodat we steeds
Op de hoogte zijn en blijven van nieuwe maatregelingen en ontwikkelingen.
Wij verzorgen voor u die belastingaangiften die een verplichting zijn voor uw bedrijf.
O.a. : Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting en Erfbelasting/successie