Administratie

Boekhouding begint met een bonnetje, een factuur en een bank of kasmutatie. U kunt dit zelf verwerken in een
boekhoudprogramma dat wij in overleg met u hebben ingericht. Uiteraard kunnen wij u ook totaal ontzorgen
van uw administratie, waarbij per maand of kwartaal de gegevens worden aangeleverd en vervolgens door ons worden ingeboekt en verwerkt. Na verwerking kunnen wij de aangifte omzetbelasting (btw) voor u verzorgen.
Welke manier u ook verkiest, u kunt rekenen op optimale administratieve ondersteuning.
Hebt u personeel in dienst, dan krijgt u te maken met de salarisadministratie: Personeelsmutaties, loonstroken en de maandelijkse afdracht loonheffing en meer specialistisch onderwerpen als arbeidscontracten, verlofregelingen, ziekteverzuim en werkkostenregeling Ook voor uw totale salarisadministratie staan wij graag tot uw dienst!